DEN SIK­RE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Fra tid til an­den præ­sen­te­rer vi me­re el­ler min­dre vil­de Od­dset­kupo­ner i dis­se spal­ter, men den­ne kupon hø­rer al­li­ge­vel til blandt de me­re van­vit­ti­ge.

En 41- årig Od­dset- spil­ler fra Hels­in­gør valg­te nem­lig at spil­le in­tet min­dre end 12 kam­pe li­ge på til 385 kro­ner på en ræk­ke til odds 2.343.

Det i sig selv er ik­ke no­gen præ­sta­tion, men når al­le 12 kam­pe er rig­tigt tip­pe­de som i det­te til­fæl­de, er det ba­re at si­ge til­lyk­ke med den fl ot­te ge­vinst på 903.024 kro­ner.

Se­kun­dæ­re kam­pe fra den ty ske 3. Bun­des­liga, den næst­bed­ste fran­ske liga, sup­ple­ret med blandt an­det is­ra­elsk, ty rkisk og græsk fod­bold var in­gre­di­en­ser­ne i den ene­stå­en­de vin­der­kupon.

Der­u­d­over var tak­tik­ken at væl­ge kam­pe, hvor det stod uaf­gjort eft er 45 mi­nut­ter - det var nem­lig til­fæl­det i ot­te af spil­le­ne på kupo­nen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.