1,80

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Her­lev har læn­ge lig­net et hold, der ik­ke kom i slut­spil­let, og med kap­ta­jn Vi­ctor Ba­ck­mans far­vel i sid­ste uge, lig­ne­de det døds­stø­det. Det så og­så så­dan ud på isen, hvor Her­lev var helt chan­ce­lø­se i Hørs­holm mod Rung­sted, og nu gæl­der det så et hold, man har haft det ual­min­de­ligt svært med i den­ne sæ­son. Al­le tre kam­pe er tabt med sam­let 15- 1, så selv om Es­b­jerg skuff ede i den se­ne­ste hjem­me­kamp mod Rung­sted, er det svært at se an­det, end at de sen­der Her­lev re­tur til Sjæl­land med et klart ne­der­lag. Spil Es­b­jerg med tre mål el­ler me­re.

Od­dset er fun­det hos Nor­di­cBet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.