2,25

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Det gi­ver ik­ke ret me­get me­ning, at Bury skal væ­re så sto­re fa­vo­rit­ter. Eft er en fl ot start på sæ­so­nen, har man ik­ke le­ve­ret spe­ci­elt godt på det se­ne­ste - og en af grun­de­ne er, at hol­dets stær­ke må­l­mand Rob Lain­ton blev ska­det, da man i de 16 kam­pe uden ham har luk­ket næ­sten to mål ind pr. kamp. Crewe er ik­ke no­get stort hold, men fi k trods alt et skud selv­til­lid med uaf­gjort mod top­hol­det Wi­gan, og run­den in­den før­te man 3- 1 i Swin­don, in­den man tab­te på et mål langt in­de i over­ti­den. Så dår­li­ge­re er Crewe trods alt ik­ke, og der skal væ­re fi n vær­di i X2.

Od­dset er fun­det hos Dan­ske Spil

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.