2,70

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Oden­se er ræk­kens med af­stand mest usta­bi­le hold, men de ram­mer trods alt de­res top­ni­veau så til­pas man­ge gan­ge, at det gi­ver me­ning at spil­le dem til at vin­de med to mål el­ler me­re. Gen­toft e er gå­et fuld­stæn­dig i stå, og har i de se­ne­ste 17 kam­pe, som ik­ke har væ­ret mod bund­prop­pen Her­lev, blot hen­tet to po­int. Se­ne­st var man al­drig i nær­he­den af po­int imod Søn­derjy­ske. I de tre før­ste mø­der imel­lem de to hold i den­ne sæ­son, har Oden­se væ­ret helt over­leg­ne og vun­det med mindst to mål hver gang, og vi tror på en gen­ta­gel­se hér.

Od­dset er fun­det hos Bet365 ( asi­an - 1,5)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.