Ci­ta­tet

BT - - DEBAT -

In­ger Støj­berg Det er fuld­stæn­dig uac­cep­ta­belt, at bar­ne­bru­de ind­kvar­te­res sam­men med de­res æg­te­fæl­ler på dan­ske asyl­cen­tre. Det skal stop­pes om­gå­en­de, og det vil jeg om­gå­en­de med­dele Ud­læn­din­ge­sty rel­sen. Når man op­hol­der sig i Dan­mark, så gæl­der dan­ske nor­mer og reg­ler

Ud­læn­din­ge- og in­te­gra­tions­mi­ni­ster ( V), på Fa­ce­book

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.