Spa­re op Børn og lom­me­pen­ge

BT - - NYHEDER -

rer børn at le­ve op til et an­svar. Den op­dra­gel­se, der lig­ger i det, be­ty­der me­get, « si­ger Per Schultz Jør­gen­sen.

Bir­git Bruun me­ner der­i­mod, at for­æl­dre skal skil­le lom­me­pen­ge og plig­ter ad.

» Børn skal ha­ve plig­ter i hjem­met, for­di de er en del af en fa­mi­lie og har et me­dansvar for at få den til at fun­ge­re. Vi an­dre får hel­ler ik­ke pen­ge for at få vo­res fa­mi­li­e­liv til at hæn­ge sam­men. Der­for sy­nes jeg ik­ke, at børn skal læ­re at kob­le de to ting sam­men, men lom­me­pen­ge er sta­dig en god idé, « si­ger hun.

Tum­ling ( 4- 5 år)

Ja­nu­ar 2012: 217.607 Ja­nu­ar 2013: 225.940 Ja­nu­ar 2014: 232.804 Ja­nu­ar 2015: 231.582 Ja­nu­ar 2012: 5.111 Ja­nu­ar 2013: 5.249 Ja­nu­ar 2014: 5.154 Ja­nu­ar 2015: 4.638 Ja­nu­ar 2012: 61.946 kr. Ja­nu­ar 2013: 69.878 kr. Ja­nu­ar 2014: 72.702 kr. Ja­nu­ar 2015: 72.619 kr. Ja­nu­ar 2012: 9.913 kr. Ja­nu­ar 2013: 10.971 kr. Ja­nu­ar 2014: 12.090 kr. Ja­nu­ar 2015: 14.088 kr.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.