’ Vi kva­jer os til s

BT - - EM I HÅNDBOLD - IK­KE SÅ GODT

mark kan sta­dig selv af­gø­re det.

I af­ten mø­der Dan­mark nem­lig Tys­kland i den sid­ste kamp i mel­lem­run­den. En sejr el­ler et uaf­gjort re­sul­tat er nok til at sen­de dan­sker­ne i se­mi­fi­na­len.

» Det er al­tid dej­ligt, at vi ik­ke er af­hæn­gi­ge af al­le mu­li­ge an­dre. Le­ve­rer vi va­ren selv, er vi og­så med vi­de­re, « si­ger Mik­kel Han­sen om si­tu­a­tio­nen.

På knap 24 ti­mer har Dan­mark bå­de spil­let mod Sve­ri­ge og i af­ten Tys­kland, og der­for var Mik­kel Han­sen ik­ke alt for skuf­fet over, at man smed sej­ren væk mod Sve­ri­ge.

» Jeg er da skuf­fet, men jeg har og­så for­stå­el­se for, at vi har en kamp li­ge om lidt. Er jeg helt van­vit­tigt skuf­fet, er det svært at le­ve­re på et no­gen­lun­de ni­veau med det sam­me. Vi er al­le sam­men skuf­fe­de, for

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.