2,00

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Top­brag i grup­pe 1 med en for stor fa­vo­rit. Frank­rig har set stær­ke ud, men mod Kro­a­tien skal det og­så med i lig­nin­gen, at de kro­a­ti­ske må­l­mænd stod dår­ligt, mens Thier­ry Oh­mey­er vi­ste glimt af ver­dens­klas­se. Her gæl­der det et norsk hold, som har vist sig frem­ra­gen­de i rol­len som un­der­tip­pe­de og alt­så har slå­et bå­de Kro­a­tien og vær­ter­ne fra Po­len, som Frank­rig som be­kendt tab­te til. Des­u­den er det en » vind- el­ler- for­svind « kamp for beg­ge hold, med min­dre Po­len ta­ber, og det kan og­så gi­ve ek­stra ner­ver. Der skal væ­re fi n vær­di på Nor­ge i kam­pen.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.