1,67

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

At­le­ti­co Madrid er nær­mest be­rømt og be­ryg­tet for de­res de­fen­si­ve spil­lestil, som blot har be­ty det ot­te mål imod i den­ne sæ­son. Eft er 0- 0 i den før­ste kamp er der da hel­ler in­tet, der ty der på en må­l­fest i den­ne kamp. For At­le­ti­co gæl­der det først og frem­mest om at hol­de Cel­ta fra at sco­re, da det så vil væ­re gø­re op­ga­ven svær, og oveni kun­ne man godt tro, at et par af de off en­si­ve pro­fi ler fi k en pau­se med tan­ke på, at det al­le­re­de i we­e­ken­den står på guld­brag mod Bar­ce­lo­na. Cel­ta sco­rer hel­ler ik­ke ret me­get mod kva­li­fi ce­ret mod­stand, så spil på få mål.

Od­dset er fun­det hos Unibet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.