Be­gej­stret Cl­in­ton fø­rer sta­dig

BT - - NYHEDER -

Den ame­ri­kan­ske pra­esi­dent­kan­di­dat Hil­lary Cl­in­ton hav­de det helt sto­re, be­gej­stre­de smil frem­me, da hun ons­dag be­søg­te del­sta­ten Iowa. I by­en Adel be­søg­te hun og hen­des kampag­ne­stab The Adel Fa­mily Fun Cen­ter, hvor der blandt an­det fin­des en stør­re bowling­ba­ne.

Om det var stem­nin­gen ge­ne­relt i by­en el­ler ro­sen­de ord fra en af hen­des støt­ter i fol­ke­ma­eng­den, der fik det sto­re smil frem, vi­des ik­ke. Men den se­ne­ste meningsmåling vi­ser, at Cl­in­ton sta­dig fø­rer stort som De­mo­kra­ter­nes kan­di­dat. Hun står til 51 pct. af stem­mer­ne, mens na­er­me­ste kan­di­dat, Ber­nie San­ders, lig­ger til 35,8 pct. Out­si­de­ren Martin O’Mal­ley lig­ger til 2,1 pct.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.