God­fat­her-skurk er død

BT - - NYHEDER -

DØDS­FALD Kan man ik­ke li­ge hu­ske nav­net, så kan man nok hu­ske rol­len, som den ame­ri­kan­ske sku­e­spil­ler Abe Vi­go­da fik sit gen­nem­brud med. Abe Vi­go­da spil­le­de den for­ra­e­de­ri­ske gang­ster Salva­to­re ’Sal’ Tes­sio i fil­men ’The God­fat­her’ (1972) og fort­sa­et­tel­sen ’The God­fat­her II’ (1974).

I tirs­dags sov han ind i sit hjem i New Jer­sey, op­ly­ser dat­te­ren Ca­rol Vi­go­da Fu­chs, iføl­ge The New York Ti­mes. Han blev 94 år.

Abe Vi­go­da spil­le­de over for stjer­ner som Al Pa­ci­no og Mar­lon Bran­do i Fran­cis Ford Cop­po­las epi­ske film om ma­fi­a­fa­mi­li­en Cor­leo­ne. Per­fekt gang­ster Fil­me­ne blev som be­kendt sto­re kom­merci­el­le og kunst­ne­ri­ske suc­ce­ser.

Det var ik­ke uden grund, at han ud af cir­ka 500 ukend­te sku­e­spil­le­re blev ca­stet til rol­len som Tes­sio. Han var med rus­si­ske aner, et langt, dystert an­sigt og en skur­ren­de stem­me den ful­dend­te gangster­ty­pe.

»’The God­fat­her’ aen­dre­de mit liv,« sag­de Abe Vi­go­da til The New York Ti­mes i 2001. Vi­go­da har dog og­så en an­den si­de, nem­lig en fin ti­m­ing for ko­me­die, hvil­ket han vi­ste i tv-rol­len som den neds­lid­te og evigt kla­gen­de kri­mi­nal­be­tjent Phil Fish i sitcom-se­ri­en ’Bar­ney Mil­ler’ (1975-77).

Abra­ham Char­les Vi­go­da, der er hans ful­de navn, er født og op­vok­set i New York Ci­tys Lower East Si­de.

Han har gen­nem åre­ne op­t­rå­dt i fle­re film. Vi­go­das ka­rak­te­ri­sti­ske mør­ke stem­me har og­så gjort ham vel­eg­net til at la­eg­ge stem­me til ani­ma­tions­film. I 1982 kom Pe­op­le Ma­ga­zi­ne til at er­kla­e­re ham død. Det var Vi­go­da hurtig til at ven­de til no­get sjovt, da han po­se­re­de smi­len­de for pres­sen sid­den­de i en ki­ste.

Den for­ha­ste­de døds­an­non­ce blev og­så om­drej­nings­punkt i hans hyp­pi­ge op­tra­e­de­ner i 1990er­nes La­te Night Shows med Co­nan O’Bri­en.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.