LJERNE

BT - - POLEN 2016 -

mål, det hand­ler om.«

»Nu skal du ba­re hu­ske, Sve­ri­ge har et me­get godt hold. Det er ik­ke en kamp, man vin­der au­to­ma­tisk. Du er spe­ci­a­list og skri­ver om hånd­bold el­ler hvor­dan? Du må ha­ve dit syn, det kan godt va­e­re, du sy­nes, Sve­ri­ge er et lor­te hold,« si­ger han. Gud­munds­son, før han gik til­ba­ge mod om­kla­ed­nings­rum­met.

Nu ven­ter Frank­rig i mor­gen i en kamp om fem­te­plad­sen.

Langt va­ek fra me­dal­je­kam­pe­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.