E tid

BT - - POLEN 2016 -

mark de un­der­tip­pe­de ty­ske­re? Un­der­vur­de­re­de de sven­sker­ne?

På bund­linj­en står, at Dan­mark øde­lag­de det for sig selv. I to for­søg. Jeg kan li­ge her fra min plads i are­na­en i Wro­claw ik­ke hu­ske en stør­re skuf­fel­se i de se­ne­ste 10 år – vi skal som mini­mum til­ba­ge til VM­fi­a­sko­en i 2005 for at fin­de no­get til­sva­ren­de på her­re­si­den.

Den her gør ondt på Hånd­bold­dan­mark. Rig­tig ondt. Det er tid til selvransa­gel­se hos spil­ler­ne. Hos land­stra­e­ne­ren. Og og­så hos Dansk Hånd­bold For­bund.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.