Lse og en liga med kva­li­tet’

BT - - POLEN 2016 -

AGF Ind: Nik­las Ba­ck­man - hen­tet i Da­li­an Aer­bin Ud: Mor­ten Nord­s­trand (Kon­trak­t­ud­løb) Davit Sk­hir­t­ladze - skif­tet til Sil­ke­borg Ah­med Ya­sin - skif­tet til AIK AaB Ind: Vik­tor Ahl­mann - vendt hjem fra le­je i Vend­sy­s­sel Ud: Juk­ka Rai­ta­la - kon­trak­t­ud­løb Hen­rik Dals­gaard - skif­tet til Zul­te-Wa­re­gem An­dreas Blomq­vist - skif­tet til IFK Nor­rköping Brønd­by IF Ind: Pa­tri­ck Da Silva - vendt hjem fra le­je i Ran­ders FC Ka­mil Wilczek - hen­tet i Car­pi David Boysen - hen­tet i Lyng­by Gustaf Nill­son - hen­tes i Fal­ken­bergs FF (men skif­ter først til som­mer) Ud: Mi­cha­el Al­mebäck - skif­tet til Öre­bro Fredrik Semb Ber­ge - skif­tet til Odd Bal­l­klubb El­ba­san Ras­ha­ni - ud­le­jet til Ro­sen­borg Da­rio Du­mic - ud­le­jet til Ni­j­me­gen Es­b­jerg fB Ind: An­dreas Nord­vik - hen­tet i Sar­ps­borg 08 Jep­pe Højb­jerg - vendt hjem fra le­je i FC Fre­de­ri­cia Jes­per Jør­gen­sen - hen­tet i Zul­te-Wa­re­gem Ni­ko­laj Ha­gelskja­er - hen­tet i FC Fre­de­ri­cia Ud: Las­se Sø­ren­sen - skif­tet til Sto­ke Hans Hen­rik An­drea­sen - skif­tet til Ho­bro Ni­cki Bil­le - skif­tet til Lech Poz­nan FC Kø­ben­havn Ind: Abou­ba­kar Kei­ta - fra eg­ne ra­ek­ker Erik Jo­hans­son - hen­tet i Gent Ras­mus Falk - hen­tes i OB (til som­mer) Ro­bin Ol­sen - le­jet i PA­OK Ud: Bran­dur Hen­driks­son - ud­le­jet til Vend­sy­s­sel Jakob Busk - skif­tet til Uni­on Ber­lin Da­ni­el Amar­tey - skif­tet til Lei­ce­ster FC Midtjyl­land Ind: Va­clav Kad­lec - hen­tet i Ein­tra­cht Frank­furt Ud: Eyjol­fur He­din­s­son - skif­tet til Stjar­nan Fran­cis Di­ck­oh - kon­trak­t­ud­løb Ras­mus Laurit­sen - skif­tet til Ski­ve Marco Lar­sen - ud­le­jet til Vej­le Bold­klub Erik Svi­at­chen­ko - skif­tet til Cel­tic Jonas Gem­mer - ud­le­jet til AC Hor­sens FC Nord­s­ja­el­land Ind: To­bi­as Mik­kel­sen - hen­tet i Ro­sen­borg Mat­hi­as He­bo Ras­mus­sen - hjem fra le­je i FC Vestsja­el­land Ud: Ivan Runje - skif­tet til Omo­nia Ni­co­sia Bru­nin­ho - skif­tet til Gu­angzhou R&F F.C. Adam Örn Ar­nar­son - skif­tet til Aa­les­und Ho­bro IK Ind: Ba­ba­ji­de Ogun­biyi - hen­tet i Vi­borg Mat­hi­as Schlie - vendt hjem fra le­je i Va­lur Hans Hen­rik An­drea­sen - hen­tet i Es­b­jerg fB Mi­cha­el Chri­sten­sen - hen­tet i Start Ud: Ras­mus In­ge­man (fri trans­fer) Mik­kel Beck­mann (Kar­ri­e­re­stop) Ada­ma Tam­bou­ra (Kon­trak­t­ud­løb) Ro­nald Pfum­bidzai (Kon­trak­t­ud­løb) OB Ind: Izun­na Uzo­chukwu - hen­tet i Am­kar Fre­de­rik Tin­ga­ger - hen­tet i Nord­vest FC Yao Dieu­don­ne - 18-årigt ta­lent hen­tet i El­fen­ben­sky­sten Ken­neth Emil Pe­ter­sen - hen­tes i AaB (til som­mer) Jo­ao Pe­reira - hen­tes i Søn­derjy­ske (til som­mer) Ud: Emil Lar­sen - skif­ter til Co­lum­bus Crew Las­se Kry­ger - skif­ter til AC Hor­sens Mik­kel Kir­ke­skov - skif­ter til Aa­les­und Mat­ti Lund - kon­trak­t­ud­løb

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.