Djoko­vic fryg­ter Fe­de­rer

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

RI­VA­LI­SE­RING Der er lagt op til et brag af en se­mi­fi­na­le, når ver­dens­rang­liste­et­te­ren Novak Djoko­vic i dag ved Au­stra­li­an Open du­el­le­rer mod ve­te­ra­nen Ro­ger Fe­de­rer. »Djoko­vic er fa­vo­rit. Men får Fe­de­rer en god start på kam­pen og vin­der før­ste sa­et, kan han må­ske brin­ge ser­be­ren ud af fat­ning. Jeg vil i hvert fald ik­ke på for­hånd ude­luk­ke, at Fe­de­rer vin­der og der­med spil­ler sig i sin kar­ri­e­res 29. Grand Slam-fi­na­le,« si­ger den tid­li­ge­re top­spil­ler, Mi­cha­el Mor­ten­sen, kom­men­ta­tor på tv-ka­na­len Eu­rosport. Jeg ta­ger hat­ten af for Fe­de­rer. Selv­om han er 34 år, for­bed­rer han sta­dig sit spil. Bå­de hans bag­hånd og flugt­nin­ger er uhyg­ge­ligt skar­pe. På hardcourt spil­ler han sta­dig fan­ta­stisk ten­nis. Jeg for­ven­ter en me­get sva­er op­ga­ve

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.