DEN SIK­RE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Nat­ten mel­lem d. 7. og 8. fe­bru­ar af­vik­les ver­dens stør­ste en­kelt­stå­en­de sports­be­gi­ven­hed, når Ca­ro­li­na Pant­hers og Den­ver Bron­cos tør­ner sam­men i Su­per Bowl.

Skal man tro book­ma­ker­ne, så bli­ver der ik­ke den sto­re tvivl om, at Vin­ce Lom­bar­di­tro­fa­e­et hav­ner hos Ca­ro­li­na Pant­hers. Så­le­des kan man ik­ke få me­re end 1,47 på, at de vin­der fi­na­len, mens der er na­e­sten tre gan­ge pen­ge­ne på Den­ver Bron­cos.

Til­med er odds end­da fal­det pa­ent på Ca­ro­li­na Pant­hers, si­den mar­ke­det åb­ne­de med odds på kam­pen.

»Set over en hel kamp vil Peyton Man­ning og co. få me­get sva­ert ved at sa­et­te po­int på tav­len, og selv ik­ke Den­vers for­ry­gen­de for­svar kan hol­de »Su­per-Cam« og re­sten af Ca­ro­li­na-hol­det fra at sco­re, forta­el­ler od­ds­sa­et­ter Ken­ni Fe­h­stedt fra Dan­ske Spil.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.