1,97

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Med ta­bet af Vi­ctor Ba­ck­man ser Her­lev ual­min­de­ligt tyn­de ud rent of­fen­sivt, men selv om en slut­spils­plads vir­ker umu­ligt, hen­te­de man al­li­ge­vel en ru­ti­ne­ret finsk ba­ck ind før kam­pen mod Es­b­jerg, hvor man le­ve­re­de en gan­ske god­kendt de­fen­siv ind­sats. Der har hel­ler ik­ke va­e­ret man­ge mål i Søn­derjy­skes kam­pe på det se­ne­ste - blot én af de se­ne­ste ot­te kam­pe er gå­et over den­ne må­l­linje, og hel­ler ik­ke de tre ind­byr­des op­gør har va­e­ret spe­ci­elt må­l­ri­ge med 12 scor­in­ger i alt. Gan­ske in­ter­es­sant pris på mak­si­malt fem scor­in­ger i kam­pen.

Od­dset er fun­det hos Dan­ske Spil

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.