1,77

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Det har ik­ke va­e­ret spe­ci­elt må­l­rigt un­der Gary Ne­vil­le i Va­len­cia. Hol­det pra­este­rer dår­li­ge­re end før tra­e­ner­skif­tet, og spe­ci­elt på ude­ba­ne har der ik­ke va­e­ret man­ge mål i hol­dets kam­pe. Nu skal man godt nok ud og sco­re i den­ne kamp, men al­li­ge­vel lig­ner den ik­ke no­gen må­l­fest. Dels kan den gå i stå ved 1-1, da de to hold så er helt li­ge ef­ter den før­ste kamp, og dels må man gå ud fra, at Las Pal­mas vil star­te kam­pen af­ven­ten­de, i og med de er vi­de­re med et må­l­løst re­sul­tat. Alt i alt vir­ker det som en for­nuf­tig be­ta­ling på mak­si­malt to scor­in­ger.

Od­dset er fun­det hos Dan­ske Spil

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.