FRA 13.500 T

KØ­BEN­HAVN

BT - - NYHEDER -

Sø­er­ne

Den Gu­le By Når lej­lig­he­der­ne er renove­ret, og vi og­så skal til at be­ta­le grund­skyld, så vil hus­lej­en lan­de på 30.000 kr. Og det har vi ik­ke råd til. Så bli­ver vi nødt til at fl yt­te Tho­mas Strø­bech, nu­væ­ren­de le­jer i ’ Den Gu­le By’

H. C. Ør­steds­vær­ket

Ama­ger

Ot­to Bus­ses vej Kø­ben­havn SV

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.