Er smit­te­de

BT - - NYHEDER -

Si­den ok­to­ber 2015 har de bra­si­li­an­ske sund­hedsmyn­dig­he­der re­gi­stre­ret op mod 4.000 mu­li­ge til­fæl­de af med­født mi­cro­cep­ha­li og an­dre ska­der på cen­tral­ner­ve- Tirs­dag af­ten kon­sta­te­re­de Aar­hus Uni­ver­si­tets­ho­spi­tal, at en dansk pa­tient er smit­tet med zi­ka- virus. Zi­ka- virus blev først kon­sta­te­ret hos aber i Zi­ka- jung­len i Ugan­da i 1947. Kil­de: Ritzau

Zi­kavirus- in­fek­tion er en myg­ge­over­ført syg­dom, der over­fø­res af myg­gear­ten ( fo­to). Der er en stærk mi­stan­ke om, at zi­ka- virus kan gi­ve med­født mi­cro­cep­ha­li ( for lil­le ho­ve­d­ud­vik­ling) og an­dre ska­der på cen­tral­ner­ve­sy­ste­met hos ny­fød­te. Sam­men­hæn­gen er dog ik­ke en­de­ligt be­vist. sy­ste­met re­la­te­ret til zi­kaviru­s­in­fek­tion.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.