MON­KEYCLASS

BT - - NYHEDER -

I Ki­na er det aber­nes år. Det ta­ger ki­ne­ser­ne så al­vor­ligt, at de i den zoo­lo­gi­ske ha­ve i Don­gying i det øst­li­ge Ki­na har træ­net en ræk­ke aber i at gå i sko­le. Aber­nes un­der­vis­ning skal mun­de ud i en op­vis­ning 8. fe­bru­ar, som mar­ke­rer ind­gan­gen til aber­nes år. Iføl­ge ki­ne­sisk ord­s­prog er per­so­ner, der er født i abens år ( 1908, 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016), in­tel­li­gen­te, klo­ge og hånd­værks­mæs­sigt dyg­ti­ge.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.