Bra­si­li­en

BT - - NYHEDER -

det lig­ne­de en god idé. Se­ne­st er det kom­met frem, at der i Bra­si­li­en er re­gi­stre­ret næ­sten 4.000 til­fæl­de af ba­by­er med syg­dom­men mi­cro­ce­fa­li, der kan gi­ve ny­fød­te al­vor­li­ge hjer­neska­der. Der er kraf­tig mi­stan­ke om, at det er zi­ka- virus, der har ført til den plud­se­li­ge stig­ning i dis­se foster­ska­der.

» Jeg sy­nes, det er skræm­men­de, « si­ger So­fie Ka­tri­ne Dam Ni­el­sen, der er bi­o­log.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.