Ci­ta­tet

BT - - DEBAT - Fol­ke­tin­gets for­mand, DF. På Fa­ce­book.

At vo­res stats­mi­ni­ster bli­ver frem­stil­let som na­zist, er mod­by­de­ligt. At Dan­mark skul­le væ­re et land, som be­hand­ler fl ygt­nin­ge dår­ligt, er di­rek­te i mod­strid med sand­he­den

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.