MY­LI­US GÅR I ÆTE­REN

BT - - TV/RADIO - I dag for 53 år si­den 1963:

Jør­gen de My­li­us de­bu­te­rer med sin Top 20- li­ste i Dan­marks Ra­dio. Num­mer ét og det før­ste num­mer, der blev spil­let i den før­ste ud­sen­del­se, var ’ Re­turn To Sen­der’ med El­vis Pres­ley. Ugen ef­ter blev der talt ned fra num­mer 20, så spæn­din­gen blev be­va­ret igen­nem he­le pro­gram­met.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.