BT AN­BE­FA­LER – DET SKAL DU SE

BT - - TV-GUIDE -

LOT­TE SCHARFF Jour­na­list

’ An­bragt i hel­ve­de’

Do­ku­men­tar Desvær­re læ­ser man jævn­ligt i me­di­er­ne, at den ene æg­te­fæl­le slår den an­den ihjel, som den­gang Nan­na og Saprans far slog de­res mor ihjel. Med et slag blev de to sø­stre for­æl­d­re­lø­se, for­di fa­de­ren kom i fængsel, og småpi­ger­ne blev an­bragt i en ple­je­fa­mi­lie. Så skul­le man vel me­ne, at sam­fun­det hav­de sør­get godt for de to for­æl­d­re­lø­se børn. Men hav­de sam­fun­det egent­lig det?

TV2 TIRS­DAG 20.50

BENJA­MIN MUNK LUND Sport­s­chef

FC Bar­ce­lo­na - At­le­ti­co Madrid

Sport På Camp Nou er der topop­gør i den span­ske Pri­me­ra Di­vi­sion, når FC Bar­ce­lo­na mø­der At­le­ti­co Madrid. Det er fak­tisk, hvad jeg vil kal­de et must se i spansk fod­bold, hvor alt ty­der på, at det bli­ver dis­se to hold, der skal kæm­pe om tit­len i år.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.