DRK’s mo­deu­ge

BT - - TV-GUIDE -

Nu er der mo­deu­ge i Kø­ben­havn, og DR K in­vi­te­rer se­er­ne med til de ek­stra­va­gan­te catwal­ks, de kre­a­ti­ve mo­de­ska­be­re og de so­fi­sti­ke­re­de mo­del­ler.

I år bli­ver mo­deu­gen fol­det ud på fle­re DR- plat­for­me, når ind­hold pro­du­ce­res fra ti­me til ti­me og lø­ben­de bli­ver lagt ud på al­le DR K og dr. dk’s so­ci­a­le fla­der. Der­med brin­ger DR K mo­den ud til fol­ket – uan­set hvor de be­fin­der sig. Chris Pe­der­sen i fel­ten sen­der fri­ske op­da­te­rin­ger fra mo­deu­gen. Og på DR K ind­le­des pro­gram­strøm­men ons­dag 21.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.