Twi­light

BT - - TV-GUIDE -

Lør­dag af­ten er det tid til va­ske­æg­te te­e­na­ge- ro­man­ce med en kniv­spids vam­pyr- uhyg­ge.

Den 17- åri­ge Bel­la Swan er lidt af en out­si­der og bor hos sin mor i Pho­e­nix. Mo­de­ren er ble­vet gift igen, og Bel­la be­slut­ter sig for at flyt­te til den lil­le, tri­ste by Fork, hvor hen­des far, som hun ik­ke har set i syv år, bor. Bel­la be­gyn­der som de an­dre te­e­na­ge­re på by­ens high school, og en dag mø­der hun den fa­sci­ne­ren­de og mysti­ske Edward Cul­len, der vi­ser sig at væ­re helt an­der­le­des end de an­dre dren­ge. Snart ta­ger en helt sær­lig og far­lig ro­man­ce sin begyndelse.

KA­NAL 5 LØR­DAG 20.00 ’ TWI­LIGHT’

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.