Mey­er­heim- show fyl­der 25 år

BT - - TV-GUIDE -

Vær med til ju­bilæums­fe­sten, når vi fejrer, at det i år er 25 år si­den, at Mi­cha­el Mey­er­heim for før­ste gang to­ne­de frem på skær­men som tal­ks­howvært. Den­gang, i 1991, hed pro­gram­met ’ Mey­er­heim og Co’ og blev sendt på TV 2. Her 25 år ef­ter er han sta­dig li­ge po­pu­lær med se­er­suc­ce­sen ’ Tal­ks­howet Mey­er­heim’ på TV 2 Char­lie. I den­ne sær­li­ge ju­bilæums­ud­ga­ve har han in­vi­te­ret fi­re af de gæ­ster, han hav­de i stu­di­et for 25 år si­den: Suzan­ne Bjer­re­huus, Finn Nør­by­gaard, Ritt Bjer­re­gaard og Tom­my Ken­ter. Se klip fra den­gang og hør om gæ­ster­nes stør­ste op- og ned­t­u­re. TV2 CHAR­LIE ONS­DAG 20.55 ’ TAL­KS­HOWET MEY­ER­HEIM’

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.