Ger­nings­ste­det - Kar­ne­vals­mor­det

BT - - TV-GUIDE -

Un­der kar­ne­val­let i Aal­borg i 2007 bli­ver Ger­da Møl­ler knivdræbt og vold­ta­get i sit eget hjem. Der er ta­le om en af de mest be­sti­al­ske drabs­sa­ger i ny­e­re tid. Og selv­om ger­nings­man­den har ef­ter­ladt bå­de fin­ger­af­tryk og dna- spor, er han som sun­ket i jor­den.

Po­li­ti­et af­prø­ver al­le mu­lig­he­der, men en­der gang på gang i en blind­g­y­de og må be­gyn­de for­fra. Et sko­af­tryk i blod, og en helt spe­ci­el sko, som ef­ter­forsk­nings­le­de­ren ser i en by­bus i Aal­borg, bli­ver nøg­len, der en­de­lig fæl­der ger­nings­man­den.

I do­ku­men­tar­se­ri­en ’ Ger­nings­ste­det’ re­kon­stru­e­rer TV 2 opkla­rin­gen af fi­re af Dan­marks mest op­sigtsvæk­ken­de for­bry­del­ser.

TV2 TORS­DAG 20.00 ’ GER­NINGS­STE­DET’

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.