Spil­let om gul­det

BT - - TV-GUIDE -

Følg den sid­ste af­gø­ren­de kamp, når den nye eu­ro­pa­me­ster skal fin­des i Po­len. I to uger har Eu­ro­pas bed­ste i her­re­hånd­bold kæm­pet mod hin­an­den i et dra­ma­tisk ud­skil­nings­for­løb, der ef­ter­la­der de to bed­ste i fi­na­len. Nu skal vin­de­ren fin­des, og TV 2 sen­der den af­gø­ren­de kamp di­rek­te. Kom­men­ta­to­rer­ne er Tho­mas Kri­sten­sen og Bent Ny­e­gaard.

TV2 SØN­DAG 17.25 ’ EM HÅND­BOLD FI­NA­LE’

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.