Kon­ge­ri­gets Klo­ge­ste

DA­GENS TIP lør­dag

BT - - TV -

I aft en skal hjer­nen over dem al­le fi ndes. Fel­tet er indsnæv­ret, og fi re skar­pe fi na­li­ster står nu til­ba­ge i kam­pen om at bli­ve Kon­ge­ri­gets Klo­ge­ste, der dy­ster om tit­len og 100.000 kro­ner. Fi­na­li­ster­ne te­stes i hukom­mel­se, ma­te­ma­tik, sprog­lig in­tel­li­gens og ob­ser­va­tions­ev­ne. DR1: 20.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.