Bed­rag

DA­GENS TIP søn­dag

BT - - TV -

Mia lig­ger hårdt kvæ­stet på ho­spi­ta­let, men hen­des ar­ti­kel om Ener­gre­en bli­ver al­li­ge­vel pu­bli­ce­ret og pres­ser le­del­sen hos Ener­gre­en – net­op som de er på vej på en vig­tig eu­ro­pæ­isk rund­t­ur for at fi nde in­ve­sto­rer for­ud for de­res børsno­te­ring. Og ar­tik­len er ik­ke San­ders ene­ste pro­blem... for Ni­cky op­sø­ger ham og af­pres­ser ham. DR1: 20.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.