Hånd­bold

BT - - TV -

I to uger har Eu­ro­pas bed­ste i her­re­hånd­bold kæm­pet mod hin­an­den i et ud­skil­nings­for­løb, der eft er­la­der de to bed­ste i fi na­len. Nu skal vin­de­ren fi ndes, og der skal fi ndes en ny eu­ro­pa­me­ster, da de for­sva­ren­de me­stre fra Frank­rig blev slå­et ud i mel­lem­run­den. Se­mi­fi na­ler­ne stod mel­lem Nor­ge og Tys­kland, mens Spa­ni­en mød­te Kro­a­tien. TV 2: 17.25

En Eng­land i 1200- tal­let. Da Ri­chardh d Lø­ve­hjer­teL h dør un­der kam­pe i Frank­rig, ven­der hans tro bu­e­skyt­te Ro­bin Longstri­de til­ba­ge til Eng­land med kro­nen, og her bli­ver han en del af et op­rør mod den nye kon­ge. Ud­over kro­nen har Ro­bin og­så den af­dø­de Sir Loxleys sværd med til hans en­ke Lady Ma­rion, og da han afl eve­rer det til hen­de, bli­ver Ro­bin over­talt til at hjæl­pe de fat­ti­ge bønder i Not­ting­ham. TV 2: 21.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.