Spor­løs

DA­GENS TIP man­dag

BT - - TV -

Heidi er født på Gran Ca­na­ria for 39 år si­den som barn af en dansk mor og en ja­pansk far. Men hun var lil­le bit­te, da hun sidst så sin far, og hun kan ik­ke hu­ske ham, så hun har en drøm om at fi nde ham og læ­re ham at ken­de, før det er for sent. Sam­men med Rie Hel­mer rej­ser Heidi til Ja­pan i hå­bet om, at han er der, og at hun når frem i ti­de. DR1: 20.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.