Bonderøven

DA­GENS TIP tors­dag

BT - - TV -

Frank ta­ger tem­pe­ra­tu­ren på he­ste­mø­get, in­den det skal kø­res ud i mist­bæn­ken. En gam­mel kornsort har ik­ke spi­ret, som den skul­le, så Sol­vej og Frank må i gang med at har­ve mar­ken for at gø­re klar til om­så­ning. Og så kom­mer der en ny, stor og læn­ge ven­tet ma­ski­ne til Ka­sta­nie­går­den. Den skal hjæl­pe med at få has på rot­tel­ort i kor­net. DR1: 20.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.