’ ’

BT - - EM I HÅNDBOLD -

» Det skal I fort­sæt­te med. I skal gø­re det, som I sy­nes. Jeg prø­ver ba­re at åb­ne vo­res ver­den. Hvor­dan vi op­le­ver det. Det er ba­re det, jeg gør. « Man kig­ger he­le ti­den på mod­stan­de­ren ud fra for­vent­nin­gen om, at vi al­tid er bedst. Det er den for­ker­te vej. Vi skal be­gyn­de at glæ­de os eft er hver ene­ste sejr på en yd­myg må­de. Det er mit syn

» Det skul­le vi så ha­ve kla­ret, men det gjor­de vi ik­ke. Vi la­ve­de nog­le fejl, hvor de stjæ­ler bol­den fra os, og vi lø­ber ik­ke re­tur. Men så­dan er det jo i idræt­tens ver­den. Men én re­tur­bold me­re og så er vi i se­mi­fi na­len. Så tæt er det. Det er og­så det, jeg vil si­ge. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.