KE­VINS VIL­DE COM

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

» En­hver ra­cer­kø­rer vil ind på et fa­brik­s­team, for­di man ved, at tea­met har res­sour­cer . Der er en op­ga­ve, som skal vin­des, og man kig­ger ik­ke på bud­get­tet. Man får al­le mu­lig­he­der for at bru­ge sit ta­lent. Re­nault har købt Lo­tus- tea­met, og så er det fa­brik­ken Re­nault, der er op­pe imod Mer­ce­des og Fer­ra­ri. Så har vi de sto­re dren­ge, der le­ger. Man må ik­ke af­skri­ve Re­nault. De har en enormt suc­ces­rig hi­sto­rie i For­mel 1. «

» Ja, han kan gå ind og bru­ge bi­len mak­si­malt, og jeg tror uden tvivl, at han er hur­ti­ge­re end Jo­ly­on Pal­mer. «

» Det er så vig­tigt at kom­me ind i For­mel 1 nu, for i 2017 kom­mer der må­ske tre- fi re tom­me plad­ser. Så hvis ik­ke det lyk­kes med Re­nault, kan han læg­ge bil­let ind hos an­dre. Der er en Alonso, Mas­sa og But­ton, som må­ske stop­per næ­ste år. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.