Ei­er gø­re co­me­ba­ck

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

For min­dre end en uge si­den var de to kom­pag­no­ner så en tur i Du­bai ... hvor det blev til bå­de bur­ge­re – og no­get i den lidt me­re luk­suri­ø­se en­de.

Det skrev Lars Sei­er Chri­sten­sen på Fa­ce­book ons­dag In­den rej­sen, og ar­bej­det med de­res fæl­les pro­jekt, der præ­sen­te­res i slut­nin­gen af fe­bru­ar, fort­sat­te et nyt sted.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.