DEN SIK­RE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Der sid­der gi­vet­vis 34 spænd­te Od­dset- spil­le­re klar for­an skær­men, når se­mi­fi na­ler­ne spil­les ved EM i hånd­bold.

Op til den sid­ste run­de i pul­je­spil­let sat­se­de de nem­lig på Kro­a­tien som EM- vin­de­re til odds 500 – hvil­ket vir­ke­de en smu­le sat­set, i og med Frank­rig skul­le ta­be til Nor­ge, og der­næst skul­le Kro­a­tien vin­de med 11 mål over Po­len blot for at gå vi­de­re til se­mi­fi na­len.

Men mirak­let ske­te som be­kendt. Først tab­te Frank­rig hø­jest over­ra­sken­de til Kro­a­tien, og der­næst pul­ve­ri­se­re­de Kro­a­tien de pol­ske vær­ter med 37- 23.

Der­med gik Kro­a­tien som EM- vin­der fra odds 500 til odds tre på en aft en, hvil­ket må si­ges at væ­re et me­get usæd­van­ligt od­ds­fald.

De 34 Od­dset- spil­le­re har til­sam­men spil­let 1.000 kro­ner på Kro­a­tien, så den sam­le­de ge­vinst vil væ­re 500.000 kr.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.