2,40

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Før­ste kamp uden den ska­de­de nøg­le­spil­ler Di­a­lo Gu­i­di­leye gik ik­ke spe­ci­elt godt for Nancy. Man tab­te på eget græs til Ni­mes, og man er et sty kke fra det for­nem­me ni­veau, man vi­ste i eft er­å­ret. Han er sta­dig ude til den­ne kamp, li­ge­som første­ke­e­per Guy Rol­land As­sem­be og­så er det, og re­ser­ven har al­drig stå­et på det­te ni­veau før. Cler­mont er i for­ry­gen­de form, og selv om man præ­ste­rer no­get bed­re på eget græs end på ude­ba­ne, er det svært at se, at man skal væ­re så un­der­tip­pe­de i den­ne kamp, hvor man end­da kan kom­me i stær­ke­ste op­stil­ling.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.