1,45

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Det er ik­ke no­get spe­ci­elt pran­gen­de odds, som ud­gør da­gens før­ste for­slag, men det er mod­sat svært at se, hvor­dan det her skal bli­ve en må­l­fest. Va­len­cien­nes må nem­lig und­væ­re de to topscorere Edou­ard Bodin og Pi­er­re Slid­ja, og uden de to er det me­get svært at se, hvor må­le­ne så skal kom­me fra. Gæ­ster­ne, Red Star, har set me­get stær­ke ud de­fen­sivt med blot fem mål imod i de se­ne­ste 10 kam­pe, men har mod­sat haft svært ved at sco­re i den an­den en­de, og beg­ge hold snit­ter da og­så no­get un­der to mål pr. kamp. Prøv et spil på » un­der 2,5 mål « .

Od­dset er fun­det hos Tipico

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.