2,15

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Det har væ­ret gan­ske for­nø­je­ligt at føl­ge med ved U23- mester­ska­ber­ne i Qa­tar. Tre mål i snit har der væ­ret pr. kamp, og det er me­get svært at se, at der ik­ke og­så skul­le kom­me man­ge mål i den­ne bron­ze­kamp. I for­vej­en er bron­ze­kam­pe nor­malt me­re må­l­ri­ge end øv­ri­ge kam­pe, og her har vi fat i vært­slan­det Qa­tar, der har snit­tet ab­sur­de 3,80 mål pr. kamp og hvor der har væ­ret et hav af chan­cer i hol­dets kam­pe. Og­så Iraks kam­pe er gan­ske må­l­ri­ge med 2,80 mål pr. kamp, så det gi­ver ab­so­lut in­gen me­ning med så fl ot en pris på man­ge mål.

Od­dset er fun­det hos Unibet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.