Fald

BT - - NYHEDER -

Syv pro­cent­po­int til­ba­ge­gang fra se­ne­ste Me­ga­fon- meningsmåling, til 19,3 pro­cent, må So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne og ik­ke mindst Met­te Fre­de­rik­sen stå mo­del til. Stør­ste fald si­den 1998. Av, av.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.