Frank Jensen: Det var ik­ke en for­nø­jel­ses­tur

BT - - NYHEDER -

KON­FRON­TA­TION Frank Jensen vars­ler nedskæ­rin­ger i vel­fær­den på grund af re­ge­rin­gens om­pri­o­ri­te­rings­bi­drag sam­ti­dig med, at po­li­ti­ke­re og topem­beds­mænd fy­rer 3,3 mil­li­o­ner kro­ner af på stu­di­e­tu­re. og­så med borg­meste­ren i New York i et tæt­pak­ket pro­gram. Det var ik­ke en for­nø­jel­ses­tur. Det var en ar­bejds­tur. Vi bo­e­de på turist­ho­tel­ler og rej­ste på øko­no­mi­k­las­se. Der er ik­ke no­get i den tur, der på no­gen må­de var ek­stra­va­gant. «

» Ja, det er en po­se pen­ge, og vi pas­ser og­så på skat­te­bor­ger­nes pen­ge, men vi skal jo og­så væ­re med til at ska­be og ved­li­ge­hol­de re­la­tio­ner til by­er ude i ver­den. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.