Fugl mistænkt for spio­na­ge

BT - - NYHEDER -

FRI­GI­VET Med FN som mel­lem­mand er de li­ba­ne­si­ske myn­dig­he­der gå­et med til at sen­de en vild­fa­ren grib til­ba­ge til den na­tur­park i Is­ra­el, hvor den hø­rer hjem­me. Gri­b­ben var for et par da­ge si­den kom­met ud af kurs og blev ta­get til fan­ge af ind­byg­ge­re i den li­ba­ne­si­ske lands­by Bint Jbeil, mistænkt for at væ­re sendt på et spiontogt af Is­ra­el. Den sto­re fugl hav­de en is­ra­elsk iden­ti­fi­ka­tions­ring og en sen­der på sig.

Men med hjælp fra FN- an­sat­te er fug­len nu hjem­me igen, og den rap­por­te­res at væ­re svag og ha­ve min­dre ska­der ef­ter tu­ren uden for fan­gen­skab.

Is­ra­el og Li­ba­non er tek­nisk set i krig, og det er ik­ke før­ste gang, der har væ­ret kon­spira­tions­te­o­ri­er om is­ra­elsk spio­na­ge i om­rå­det, skri­ver nyheds­bu­reau­et AFP. Så må­ske er sid­ste ka­pi­tel i sa­gen ik­ke skre­vet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.