Fum­let og fl ot

BT - - KULTUR -

TV

’ X Fi­les’ Tv- Dra­ma *** ***

da­ri­ske fl yven­de tal­le­ren styr­te ned i Roswell, New Me­xi­co – i 1947. Vi ser en fru­stre­ret vi­den­skabs­mand slæ­be af sted med et af rumvæs­ner­ne, der net­op er ble­vet dræbt af en over- ivrig sol­dat. Og til­ba­ge i nu­ti­den mø­der vi den le­gen­da­ri­ske skurk ’ man­den med cir­ga­ret­ten’, der nu ind­ha­le­rer sin gift igen­nem et rør i stru­ben og sam­ti­dig er ty­de­ligt ir­ri­te­ret over, at ’ snus­ha­ner­ne’ Moul­der og Scul­ly er til­ba­ge på ba­nen. Gam­le ken­din­ge og nyt blod Man­ge af de gam­le sku­e­spil­le­re er til­ba­ge, bl. a. Mitch Pil­eg­gi som FBI­boss Wal­ter Skin­ner. Men hi­sto­ri­en får og­så til­ført nyt blod af den for­ry­gen­de Jo­el McHa­le, per­fekt ca­stet som høj­re­o­ri­en­te­re­te og kon­spira­tions­pa­ra­noid tv- kom­men­ta­tor, og en mystisk ung kvin­de, Sve­ta, der an­gi­ve­ligt er ble­vet bort­ført af rumvæs­ner et utal af gan­ge.

Des­u­den fi nder vi ud af, at Fox og Scul­ly sam­men har en 15- årig søn, der blev bortadop­te­ret som spæd. Og an­den epi­so­des helt sto­re tvist kom­mer i form af spørgs­må­let: ’ Er det i vir­ke­lig­he­den den ul­ti­ma­ti­ve ( u) men­ne­ke­li­ge sam­men­svær­gel­se (’ for­klædt’ som rumvæs­ner), der står bag de sid­ste 69 års bort­fø­rel­ser og men­ne­ske­for­søg.

Sand­he­den er der­u­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.