Pors­che på to li­ter

BT - - BILER -

SE­NE­STE NYT

Pors­ches mind­ste har få­et end­nu min­dre mo­tor. Box­ster får tal­let 718 for­an mo­del­nav­net, men me­re in­ter­es­sant er det, at den mind­ste va­ri­ant får en ny mo­tor. Det er en 2- li­ters fi re­cy­lin­dret boxer­motor med 300 hk og 380 Nn. Den er­stat­ter den nu­væ­ren­de seks­cy­lin­dre­de 2,7- li­ters boxer­motor, der på trods af stør­re slag­vo­lu­men har 35 hk min­dre. Med Sport Chro­no- pak­ken og DKG- gear er 100 km/ t kla­ret på 4,7 se­kun­der. Sam­ti­dig skal for­bru­get væ­re for­mind­sket med op til 13 pct. 718 Box­ster S får og­så en ny mo­tor. Det er li­ge­le­des en fi re­cy­lin­dret boxer, men stør­rel­sen er her 2,5 li­ter. Ydel­sen er 350 hk, og mo­men­tet er 420 Nm. Med DKG og Sport Chro­no- pak­ken run­des 100 km/ t på ba­re 4,2 se­kun­der.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.