Toy­o­ta er ver­dens mest solg­te

BT - - BILER -

Toy­o­ta har for fj er­de gang i træk solgt al­ler­fl est bi­ler i ver­den. I 2015 er Toy­o­ta og­så ene­ste pro­du­cent, som har solgt over 10 mio. bi­ler. Mær­ket har solgt he­le 10,15 mio. bi­ler. Men det er fak­tisk 0,8 pct. min­dre end året før, hvil­ket bl. a. skyl­des et lun­kent salg i hjem­lan­det Ja­pan. Det sam­le­de salg er dog nok til, at Toy­o­ta be­va­rer en so­lid fø­ring for­an Volkswa­gen- grup­pen på an­den­plad­sen, som har solgt 9,9 mio. bi­ler. Det er en til­ba­ge­gang på to pct., som for­ment­lig kan til­skri­ves ’ di­e­sel­ga­te- skan­da­len’, som dog først be­gynd­te at rul­le i sep­tem­ber sid­ste år. På tred­je­plad­sen lan­der Ge­ne­ral Mo­tors, som blandt an­det ejer Opel og Chevro­let. GM hav­de et sam­let salg på 9,8 mio. bi­ler.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.