Und­gå de ke­de­li­ge over­ra­skel­ser

BT - - BILER -

kla­rer, hvor­for det er en god idé at ha­ve styr på, hvor for­sik­rin­gen ik­ke dæk­ker:

» Man­ge men­ne­sker tror, de er godt dæk­ket af de­res bil­for­sik­ring, men fak­tisk er der rig­tig man­ge til­fæl­de, hvor hver­ken an­svars- el­ler ka­sko­for­sik­rin­gen dæk­ker. Og står man først i en si­tu­a­tion, hvor man reg­ne­de med for­sik­rin­gen, kan det bli­ver fryg­te­lig dyrt. «

Her ser vi nær­me­re på de mest op­lag­te fald­gru­ber:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.