Te­le­fon og gps

BT - - BILER -

Har du ek­straud­styr i bi­len, som let kan fjer­nes, dæk­ker ka­sko­for­sik­rin­gen ik­ke. Du skal alt­så hu­ske at ta­ge te­le­fon og gps med, for de er nem­me at om­sæt­te, og du kom­mer hur­tigt til at be­ta­le fle­re tu­sin­de kr. for en smadret si­der­u­de. En ind­bo­for­sik­ring vil ty­pisk dæk­ke ty­ve­ri­et, men det kræ­ver, at du har en så­dan.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.